کیسه فریزر

 کیسه فریزر که به صورت دو سر پرس (پیلوپک افقی) می باشد  2 عدد الکتروموتور و 2 عدد گیربکس دارد. سرعت بسته بندی تعداد محصولات در دقیقه بین 20 الی 160 بسته در دقیقه طبق نیاز مشتری قابل تنظیم و تغییر می باشد و همچنین این دستگاه بسته بندی حافظه ای جهت ذخیره سازی پارامترهای 6 محصول بسته بندی دارد که این مزیت بسیار مهمی در دستگاه های بسته بندی ماشین سازی مسائلی محسوب می شود. دستگاه های بسته بندی پیلوپک از نظر شکل و ظاهر مانند هم هستند و تفاوت اصلی ماشین های بسته بندی در سرعت بسته بندی ، تغییر سایز سلفون و ابعاد محصولات و مکانیکی و یا PLC دار بودن آنهاست.

دستگاه بسته بندی کیسه فریزر در محیط های صنعتی و  نیمه صنعتی قابل استفاده می باشد که دارای ولتاژ برق ورودی 220 ولت هست و سیستم شمارنده ای جهت تولید و بررسی هر شیفت کاری دارد.