سیب زمینی نیمه آماده

فرآیند تولید سیب زمینی نیمه آماده

 • نوار تغذیه Feeder

وظیفه این نوار حمل سیب زمینی از انبار به داخل کارخانه برای جدا سازی خاک و سنگ از سیب زمینی ها می‌باشد.

 • خاک گیری Cleaning

در این مرحله هدف  جداسازی شن، خاک و میکرو ارگانیزم‌های نامطلوب از  سیب‌زمینی می‌باشد.

 • شستشو

به وسیله دستگاه‌های مخصوص سیب زمینی ها شسته می‌شوند.

 • پوستگیری Ling & steam peeler

پوست گیری معمولا در یک دستگاه مخصوص صورت می‌گیرد که همانند سانتریفیوژ بوده و سیب زمینی‌ها همراه آب چرخیده و پوست آن گرفته می‌شود.

 • نوار بازرسی Inspeetion table

در این قسمت توسط نیروهای موجود بر روی نوار بازرسی سیب زمینی ها از لحاظ ظاهری و یا داشتن قارچ مورد بازبینی قرار می‌گیرند.

 • برش Cutter

در این مرحله سیب زمینی با فشار از تیغه ها رد شده و برش می‌خورند. ضخامت اسلایس یا برش‌ها بر اساس نوع خواسته شده متفاوت می‌باشد و حتی می‌تواند حالات مختلفی داشته باشد.

 • بلانچر

در این قسمت نشاسته موجود در سیب زمینی گرفته می‌شود و سپس عقیم سازیبر روی آنها انجام می‌گیرد.

 • آب زدایی De- watering unit

در این مرحله آب موجود از سیب زمینی‌ها گرفته می‌شود که معمولا توسط فن‌های قوی گرفته می‌شود.

 • خشک کن Dryer

این مرحله آن ها را در محیطی گرم و داغ قرار میدهیم تا رطوبت آن خارج شده و آماده سرخ کردن گردد.

 • سرخ کن Fryer

سیب در ظرفی مخصوص در حدود ۳۰ ثانیه سرخ می‌گردد.

 • نوار چربی زدایی De-Oil machine

در این قسمت بخشی از روغن موجود گرفته می‌شود.

 • سرد کردن و منجمد کردن

در این قسمت سیب زمینی‌ها در ابتدا تا دمای ۴۰ درجه کاهش می‌یابد و سپس تا در دستگاه دیگری تا دمای پایین تر از صفر کاهش می‌یابد.

 • بسته بندی Packaging unit

بعد از عمل فریز، سیب زمینی‌های نیمه آماده را در نایلون ریخته و بسته بندی می‌کنند و در سردخانه و در دمای منفی ۲۰ درجه نگهداری می کنند.

 

ماشین آلات مورد استفاده برای خط کامل سیب زمینی نیمه آماده:

 

۱٫Washing and peeling machine
۲٫pick line
۳٫elevator
۴٫Cutter machine
۵٫Rinse line
۶٫Blanching line
۷٫ Deteriorating machine
۸٫Electric heating Fried line
۹٫ Deoiling machine
۱۰٫pick line
۱۱٫Quick-freezing machine
۱۲٫Packaging machine

با ظرفیت‎های متفاوت.

تصویر نهایی محصول خط خط کامل سیب زمینی نیمه آماده :