خط تولید بسته بندی۶ تایی سورتینگ تخم مرغ

قابلیت‌های کاربری:

کاردکرد آسان توسط اپراتور
سیستم توزین تمام الکترونیک
سیستم کنترلی تمام اتوماتیک
دسته بندی در بازه های وزنی مختلف به انتخاب اپراتور
برق ورودی ۲۲۰ ولت
ساعت و تاریخ حتی در زمان قطع برق
گزارش برحسب تاریخ
گزارش تعداد هربازه وزنی
گزارش درصد پراکندگی هربازه وزنی
و…

فرایند تولید بسته بندی۶ تایی تخم مرغ :

Carrying material(cylinder drives the chain to work)—heating(cylinder drives the electric furnace to lift in order to make a proof)—pulling( cylinder drives the chain)—-lifting the lower die,falling the upper die(cylinder drives)—vacuum forming(vacuum pump air admission )—cooling(gas drives the spray gun to work, electric machinery drives the air blowing)—-drawing of patterns(gas drives)—pulling—cutting

This machine’s single clips edge is 20mm.The fax forming area within 1200mm X 710 mm X 180mm (Length, Width, Height)

تصویر قالب های  مورد استفاده در این خط:

تصویر محصول نهایی این خط:

این دستگاه توانایی کارکرد با انواع مواد پلاستیکی را دارا می باشد.