دستگاه تولید کیسه زباله

خط تولید کیسه زباله شامل دستگاه تولید رول نایلون و دستگاه دوخت و برش نایلون می گردد. همانگونه که بیان شد عرض نایلون تولیدی در قیمت دستگاه های مذکور موثر می باشد

دستگاه تولید کیسه زباله به صورت رولی

مشخصات فنی دستگاه :

MODEL FXCD600
Bag Width (Max) 480mm×۲
Bag Length 100-1200mm
Converting Thickness 0.008-0.15mm
Accuracy Length ±۱
Speed Cut/Min 30-140
Motor 1.1kw/1.5HP
Heater 2kw
Power Required 5KW
Dimension (L×W×H) 4100×۱۲۰۰×۱۹۵۰mm
Gross Weight 700kg