دستگاه تفکیک زباله

خط تمام اتوماتیک تفکیک زباله

در خطوط تمام اتوماتیک تفکیک زباله با استفاده از تجهیزات و ماشین الاتی که توانایی شناسایی و جداسازی اجزای تشکیل دهنده زباله  را دارند ، مواد جداسازی و تفکیک می شود . دقت و سرعت بسیار بالا و در نتیجه راندمان مناسب این خطوط باعث جایگزینی این خطوط به جای خطوط مرسوم که جهت جداسازی مواد، از نیروی کارگری استفاده می کنند شده است

خط نیمه اتوماتیک تفکیک زباله

در خطوط نیمه اتوماتیک تفکیک زباله ، بخش عمده ای از تفکیک و جداسازی  با استفاده از نیروی انسانی و با تکیه با حواس انسانی صورت می گیرد . قیمت کمتر این خطوط در مقایسه با خطوط تمام مکانیزه ، در کشورهایی که نیروی کارگری ارزان قیمت وجود دارد مرسوم است. از جمله مشکلات این خطوط راندمان پایین ، عدم خلوص در مواد تفکیکی و در نتیجه ریجکتی بیشتر نسب به خطوط تمام اتوماتیک است.

تجهیزات به کاربرده شده در خط  تفکیک زیاله :

دستگاه تفکیک زباله شامل بخشهای متنوع بوده که بر اساس نوع زباله،شرایط محیطی،هزینه های نیروی انسانی،هزینه های انرژی و میزان سرمایه گذاری مجری می توان نسبت به انتخاب تجهیزات مورد استفاده در خطوط تفکیک ، اقدام کرد.