دستگاه بازیافت لاستیک

شریدر
کراشر
پودر کن
اولین تولید کننده دستگاهای بازیافت لاستیک در ابعاد گسترده با راندمان تولید بی نظیر یک تن لاستیک در ساعت و یا 400 کیلو گرم پودر و محصول نهایی در ساعت
قابلیت توان تولید در سه شیفت مدام بدون خاموشی

دستگاه بازیافت لاستیک توانایی بازیافت ۳۰۰-۲۵۰کیلو بر ساعت بازیافت تایر را دارا می باشد.