دستگاه خط تولید پیچ و مهره

مشخصات فنی دستگاه خط تولید پیچ و مهره:

Production 30-90 Bags/min
Power 2.5KW/220V
Volume 5-200g
Weight 480kg

Bag size L:30-150mm W:20-10mm
Film thicknees 0.04-0.08mm
Swept volume
≤φ۴۰۰
Dimension 820x980x1680(mm(

ظرفیت دستگاه ۹۰-۳۰ کیسه بر دقیقه است.

تصویر محصول دستگاه خط تولید پیچ و مهره: