خط تولید مداد روزنامه‌ای


خط تولید مداد برای ساخت مداد کاغذی استفاده می شود که با غلت زدن از کاغذهای باطله استفاده می کند. پس از پرداختن به روش خاص ، کاغذ دارای کیفیت چوب است. محصولات نهایی آن می توانند در یک جرم یکپارچه و بدون هسته جزئی یا هسته سست باشند. یک قطعه روزنامه می تواند 2-4 مداد ایجاد کند و می تواند حدود 38-48 کیلوگرم مقاله برای تولید 10000 مداد کاغذی و صرفه جویی در حدود مواد چوبی 0.5CBM مصرف کند.